S pip - [ured za ostavljene stvari]
95-3925/aa [Mladenka Šipić - tajno dopisivanje na satu povijesti]

Umiri se, Šipićka!
-Zašto?
Jer si bisna!
-Ma nemoj. Ti si pravi divljak.
Štaš, prišlo o' tebe
-Ti se sigurno nisi cijepio protiv društvene strukture
Jesan, puntaricon. Koja je, usput, još uvik u tebe. Zato ne vriđaj.
-Moja se pere (tj. još se nije osušila)
Ti kupi sušilicu. Ili peri Arijelon.
-Kad bi je oprala tako kako ti kažeš ona bi mi utekla od kuće.

95-3499/kb [prof. Ivančić - 277kom zbirke 6 neriješenih zadataka iz informatike]

4. neriješeni zadatak:
Mali Ivo dobije lošu ocjenu iz informatike, te se odluči baciti sa škole visoke h metara. Ako je za sigurnu smrt potrebno vrijeme padanja do udara o tlo veće od 2 s, u zavisnosti od visine škole izračunajte je li se mali Ivo upisao u pravu školu.