96-1277/zs [Vlatka - ispisano ružem na papir u PAUKu]

299-0520

96-4739/bb [Stjepan Filipović-Grčić - poruke na vratima CN 3-304]

1. Ivy, bili su Čaban i bivši (za na ručak)
2. A kažeš svrati, je li Šušy?

96-1259/db [Emil Tafra - poruka na vratima CN 3-304]

Donesi mi Lipanovića, a može i Filipovića, ne Grčića (toga već imam).

96-8823/kc [poruka krojačice s Cvjetnog naselja]

Možeš si podignuti hlače.